Máy tăm nước gia đình (cắm điện)

Máy tăm nước gia đình Pro Water ...

-23%
Máy tăm nước gia đình Pro Water Flosser and Oral Irrigator
Xem nhanh

2.460.000₫

3.200.000₫

Máy tăm nước điều khiển cảm biến...

-21%
Máy tăm nước điều khiển cảm biến V700
Xem nhanh

1.550.000₫

1.950.000₫

Máy tăm nước gia đình V300G

-19%
Máy tăm nước gia đình V300G
Xem nhanh

1.450.000₫

1.790.000₫