Tin tức - Blog

Khách Hàng Thân Thiết

Khách Hàng Thân Thiết

27/04/2020

- Giảm 20% vào sinh nhật - Giảm 15% với hóa đơn 5 triệu - Giảm 10% với hóa đơn 3 triệu - Giảm 5% với hóa đơn 1 triệu Lưu ý: Sản phẩm được giảm là sản phẩm có giá niêm yết

Bình luận (0)

Viết bình luận :